Chuyên sản xuất các loại khẩu trang y tế, khẩu trang 3 lớp, khẩu trang 4 lớp, khẩu trang 5 lớp, khẩu trang than hoạt tính